pedagogiek

Visie

Opvoeden doe je samen met de vraagouders. Het is van groot belang om samen op één lijn te zitten, waarbij regels van thuis en van kinderdagverblijf Ieniemienie samenvloeien. Openheid, eerlijkheid, respect en goede communicatie zorgen voor een goede, fijne en effectieve samenwerking. De inrichting van de ruimte, het aanbod aan activiteiten en het aanwezige (spel)materiaal stimuleren de kinderen om zelfstandig en samen met andere kinderen op ontdekkingstocht te gaan.
Wij willen meer zijn dan een gewoon kinderdagverblijf waar uw kind is als u werkt. Wij willen een "tweede thuis" zijn voor uw kind, waar uw kind zich op zijn/haar gemak voelt met veel individuele aandacht voor ieder kind.

Beleid  

Emotionele veiligheid

Bij ons heeft uw kind altijd dezelfde leidster. Door onze kleinschalige kinderopvang zal uw kind zich snel veilig en vertrouwd voelen, waardoor uw kind zich op een prettige en leerzame wijze ontwikkeld.

Wij verstaan onder emotionele veiligheid; zorgen dat uw kind zich gewaardeerd gaat voelen, zichzelf mag zijn en zich thuis gaat voelen.

Sociale en persoonlijke competentie

Elk kind is een uniek wezen met zijn eigen talenten. Kinderen worden gestimuleerd om samen te spelen en samen te delen. De leidster zorgt ervoor dat ieder kind zich vertrouwd en prettig voelt in de groep. Daarnaast wordt ieder kind individueel gestimuleerd om zich te ontwikkelen, specifiek op zijn/haar behoefte en is er voldoende gelegenheid om ieder kind te observeren om gericht de specifieke behoefte in beeld te krijgen.

Overdracht van normen en waarden

Samen spelen, samen delen, eerlijk zijn, elkaar geen pijn doen, luisteren naar elkaar, elkaar helpen...
De leidster geeft het goede voorbeeld. Zij doet zo veel mogelijk met de kinderen mee, aangezien zij door de kinderen als voorbeeld wordt gezien. Consequent zijn en regels hanteren zijn de basisprincipes. Het leren beseffen wat wel en niet mag en waar wel en niet waarde aan gehecht moet worden zijn in de eerst vier levensjaren van een kind van groot belang. De eerste vier levensjaren zijn essentieel voor het ontwikkelen tot een stabiele individu.


De 3 R-en

De ouderwetse regel dat je bij opvoeding moet zorgen voor Rust, Reinheid en Regelmaat is bij ons hyper modern.
Wij houden zo veel mogelijk rekening met het ritme van thuis. Kinderen hebben bij ons altijd een eigen bedje ter beschikking, waarin alleen zij slapen. De kinderen kunnen lekker slapen op de knusse Woezel en Pip slaapkamer naast de leefruimte. Alles op z'n tijd, in alle rust en met regelmaat.

Handen wassen voor het eten, na toiletgebruik, na het buitenspelen en geen schoenen aan in de leefruimte zijn enkele huisregels. Wij creëren regelmaat voor de kinderen door het zo veel mogelijk hanteren van gewoontes van thuis en van de opvang en de steeds weer terugkerende vaste dagelijkse rituelen zoals het begin gesprekje, het samen eten, het samen spelen, knutselen en opruimen. Zo weten de kinderen waar ze aan toe zijn en dat vinden ze maar wat prettig!